top of page

"And suddenly you know: It's time to start something new and trust the magic of beginnings."

Meister Eckhart 

Op sommige momenten in het leven, kan je de weg kwijt geraken. Het leven daagt ons uit, om steeds weer op zoek te gaan naar de betere versie van onszelf. Bepaalde gebeurtenissen bemoeilijken deze zoektocht. Door bv. fysieke problemen, het verlies van werk, kind, relatie,... word je soms extra gedwongen stil te staan bij wie je werkelijk bent.

 

Ben je de weg in het leven kwijt?

Ervaar je een uitgeblust en moe gevoel?

Voel je dat er meer in je leven zit, dan dat je er momenteel uithaalt?

Wil je lessen trekken uit het verleden, om zo sterker jouw toekomst in te stappen?

Ik ben er, net als Rumi, en door mijn opleiding als gestalttherapeut, van overtuigd dat jouw antwoorden binnen in jou liggen. 

Samen met jou wil ik op zoek gaan naar jouw verlangens, dromen, krachten. Naar jouw eigenheid om de hindernissen in jouw leven te overwinnen. Dit kunnen we doen door bewust te worden van blokkades, verandering in mindset en motivatie. Hierdoor kan je je bewust worden van mogelijkheden en kansen ipv hindernissen.

Hoe we dat concreet doen, kan je lezen onder  "Gestalttherapie".

bottom of page