top of page

Gestalttherapie, wat is dat?

Gestalttherapie, een boeiend en creatief proces, soms pijnlijk en confronterend, vaak ook humoristisch en bevrijdend.

IMG_7468.jpeg

"Als je gelooft dat het zal lukken, dan zul je kansen zien. Als je gelooft dat het niet zal lukken, dan zul je obstakels zien."

Dr Wayne Dyer

Deze therapievorm gaat uit van een holistische mensvisie. De mens wordt gezien als een geheel van gedachten, gevoelens en lijfelijke gewaarwordingen die samen als een betekenisvol geheel erkend worden.  Daarnaast ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis, ...).

 

Waar de meeste vormen van psychotherapie zich vooral richten op praten over de oorzaak van problemen, legt de Gestalttherapie vooral de focus op het hier en nu.Wat staat er "hier en nu", op dit moment in deze persoon zijn leven, op de voorgrond en hoe bepaalt dit zijn situatie? 

De gestalttherapeut staat niet alleen stil bij de problemen van de cliënt, maar kijkt vooral naar de manier waarop hij ze ervaart, welke betekenis ze hebben in zijn leven en hoe hij ermee omgaat. Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer voeling met zijn beleving en noden. En leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven. 

Door het proces te ondersteunen en zorgvuldig te volgen benadert de gestalttherapeut elke cliënt als uniek en individueel, in zijn anderszijn.

 

Gestalttherapie gaat er vanuit dat psychische klachten voortkomen uit blokkades die persoonlijke groei verhinderen. Het therapeutisch proces is erop gericht om flexibiliteit en vrijheid te verwerven daar waar de wisselwerking met de omgeving blokkeert, stroef verloopt of onbevredigend is. Zodat verdere persoonlijke groei weer mogelijk wordt en psychische klachten verminderen. 

Doorheen het leven ontwikkelen we strategieën om met moeilijkheden om te gaan. Dit gebeurt steeds in wisselwerking met de omgeving. Op een manier die het mogelijk maakt een zo goed mogelijke versie van onszelf te zijn. Op sommige momenten in het leven, echter, lijken deze strategieën niet meer te passen. En moet er op zoek gegaan worden naar nieuwe manieren.

 

Als het duidelijk is dat een cliënt bepaalde dingen moeilijk vindt, probeert de gestalttherapeut hier via directe actie te werken. Welke emotie de cliënt ook voelt, welke dingen hij ook zegt, het mag allemaal. Dit is de basis van de Gestalttherapie. De Gestalttherapie staat dan ook voor nieuw gedrag uitproberen, experimenteren en ervaren.

De gestaltpsychotherapeut helpt u dus om dichter bij uw beleving te komen. Hij helpt u uw persoonlijke ervaringen te doorleven en te verwoorden. Hij kijkt hoe u contact maakt en wat u hierbij ervaart. Hij creëert een veilige omgeving waarin u kunt experimenteren met nieuw gedrag.

Hij doet dit aan de hand van het hier en nu, contact, bewustzijn, verantwoordelijkheid en de therapeutische relatie als werkinstrument.

 

Gestaltpsychotherapie geeft u de mogelijkheid om uw gevoelens, verstand en handelen meer op elkaar af te stemmen. Als het op een terrein van uw leven beter gaat, kunt u daaruit de levenslust putten om op andere terreinen aan verbetering te werken. U kunt beter uw eigen verantwoordelijkheid nemen en keuzes maken die bij u passen.

praktijk gestaltpsychother

bottom of page